Šta znači FRANCUZIRATI?

» francuzirati • glagol Govoriti francuski; ponašati se kao Francuz, ugledati se na Francuze.