Šta znači FRAN.TIRER?

» fran.tirer • fr. franc-tireur dobrovoljac, slobodni strelac borac protiv Nemaca u okupiranoj Francuskoj (u Drugom svetskom ratu).