Šta znači FRAKCIJA?

» frakcija • ženski rod Deo, otsek, odeljenje;
Deo neke političke stranke (levičari, desničari) koji se u izvesnim pitanjima razilazi sa shvatanjem celine, krilo, grupa jednomišljenika,
hem. Tvar izdvojena precipitacijom ili kristalizacijom;
mat. razlomak.