Šta znači FRAGMENTIRAN?

» fragmentiran • pridev Odlomačni, koji je u odlomcima; koji se daje u odlomcima; sačuavn samo u odlomcima; nepotpun, delimičan.