Šta znači FOTOSINTEZA?

» Fotosinteza • bio. proces koji se odvija u biljkama. U toku fotosinteze sunčeva svetlost se u biljci pretvara u molekule šećera odn. hranu za biljku.