Šta znači FON?

» fon • muški rod Osnova, temelj; jezgro, suština, glavna stvar; dubina, pozadina (slike, pozornice); zadnje mesto u kolima.
ak. Jedinica za merenje glasa i šumova.