Šta znači FJORITURA?

» fjoritura • ženski rod (muzika) Pevački ukras, finesa, svako sa izvesnom okretnošću i veštinom izvedeno spajanje više nota na jednom slogu; koloraturne pevačice, sopranistkinje koje umeju i mogu da pri prevanju prave kolorature. Koloratura.