Šta znači FIZIČKI?

» fizički • pridev Prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljski. supr. psihički. Koji spada u fiziku, koji se tiče fizike. Fizikalan.