Šta znači FINALE?

» finale • imenica Završetak, kraj;
muz. Završni komad, završna pesma; završni stav u višestavnom muzičkom komadu; završni deo operskog čina;
sport. Završna borba ili utakmica, zvršna runda u takmičenju.