Šta znači FERMENTACIJA?

» fermentacija • ženski rod (hemija) Rastvaranje organskih supstancija u jednostavnija jedinjenja, vrenje, previranje, uskišnjavanje.