Šta znači FANTAZIRATI?

» fantazirati • glagol Maštati, sanjariti, uobražavati, zanositi se;
med. Biti u bunilu, buncati, bulazniti;
muz. Svirati bez pripreme (što se hoće i kako se hoće), improvizovati.