Šta znači FAMILIJA?

» familija • ženski rod Porodica, ukućani, domaća čeljad, svojta, rod, poreklo;
U prirodnom sistemu biljaka ili životinja: grupa životinja ili biljaka koje imaju zajedničko poreklo.