Šta znači FAH?

» fah • muški rod Struka, grana (znanja, nauke);
Pregradak, pretinac (na pošti).