Šta znači FAGOTI?

» fagoti • (muzika) Vrsta duvačkih instrumenata.