Šta znači FAGOT?

» fagot • muški rod (muzika) Drven duvački instrument sa najdubljim tonovima od svih drvenih instrumenata na duvanje i sa potmulom bojom tona.