Šta znači FACILITATOR?

» Facilitator • str. Facilitator je, u socijalnom radu, uloga stručnih radnika koja uključuje savetovanje, ohrabrivanje, omogućavanje, izražavanje osećanja klijenata, interpretaciju ponašanja, diskusiju alternativnih rešenja situacije, obezbeđenje podrške i sl. U takvim okolnostima socijalni radnik preuzima ulogu omogućivača, pomagača, medijatora i „brokera“ klijenta.