Šta znači FABULACIJA?

» fabulacija • ženski rod Mogućno ali ipak izmišljeno sećanje koje popunjava praznine u sećanju.