Šta znači FABORIT?

» faborit • tal. favorito 1. ljubimac, milosnik; 2. čovek koji je u milosti kod neke moćne, uticajne ličnosti; 3. nešto najomiljenije, naročito konj trkač na koga se najviše klade i koji ima najviše izgleda na pobedu; 4. sportski: fudbalski tim, bokser, rvač itd. koji ima najviše izgleda da će pobediti.