Šta znači EVROPEIZACIJA?

» evropeizacija • ženski rod Poevropljivanje, podvrgavanje evropskom načinu života, poprimanje evropske kulture i civilizacije.