Šta znači EVENTILACIJA?

» eventilacija • ženski rod Vetrenje, provetravanje.