Šta znači EVAKUATIVAN?

» evakuativan • pridev (medicina) Koji čisti, koji pomaže čišćenje.