Šta znači EV?

» ev • prefiks Grčki prilog, pojavljuje se kao predmetak u mnogim složenicama i označava nešto dobro, valjano, pravo, lako, povoljno; supr. dis.

» EV • skraćenica elektron-Volt.
Eventualno.