Šta znači EUDAJMONIZAM?

» eudajmonizam • muški rod Filozofsko-etičko učenje o sreći čoveka tj. da je ostvarenje sreće osnovni cilj i smisao ljudskog života. (grč.)