Šta znači EŠVO?

» ešvo • muški rod Povesmo; francuska mera za konac=1000m; ešo.