Šta znači ESTETIZAM?

» estetizam • muški rod Estetsko shvatanje života, filozofsko idealistički pravac po kome se život jednostrano posmatra, isključivo sa estetskog gledišta (grč.)