Šta znači ESTER?

» ester • muški rod (hemija) Jedinjenje alkohola i kiselina.