Šta znači ESKALACIJA?

» eskalacija • ženski rod Širi vojnički napad, invazija trupa, iskrcavanje;
Proširivanje konflikta između država uz angažovanje propagandnih i vojnih potencijala (fr.)