Šta znači EŠIKJE?

» ešikje • muški rod Šahovska tabla; voj. raspored trupa kao na šahovskoj tabli, gde zadnji odredi zauzimaju praznine u prednjim odredima; an ešikje, voj. nastupati ili povlačiti se kao na šahofskoj tabli.