Šta znači ESHIL?

» Eshil • muški rod (lično) Antički pisac tragedija.
Veliki starogrčki dramski pisac, osnivač antičke tragedije (živeo u i veku pre n.e.).