Šta znači ESHATOLOGIJA?

» eshatologija • ženski rod U crkvenoj dogmatici: učenje o tzv. poslednjim stvarima, tj. o onome što posle smrti čeka pojedince, čovečanstvo i ceo svet, dakle: učenje o smrti, besmrtnosti duše, strašnom sudu, smaku sveta, večnom blaženstvu i paklu.