Šta znači ESERI?

» eseri Protivnici boljševika u Rusiji.
Pripadnici po9litičke stranke u carskoj Rusiji, nepomirljivi protivnici boljševika (rus.)