Šta znači ESENCIJELAN?

» esencijelan • pridev Bitan, suštastven, suštinski, pravi, glavni, osnovni, neophodan.