Šta znači EŠELONIRATI?

» ešelonirati • glagol (vojska) Rasporediti trupe po ešelonima, rasporediti ešelon po dubini a ne po širini (fr.)