Šta znači EŠELON?

» ešelon • muški rod Vojna ratna formacija u kojoj iza prvog sledi drugi ešelon ili stepenasto na njegove bokove;
Na maršu: kolona sastavljena iz nekoliko samostalnih delova (ešelona);
Vojni transport železnicom; posebna kompozicija voza sa ljudima koji imaju određeni cilj (fr.)
Prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon, voj. postepeno, pomalo, tj. u manjim odredima, jedan za drugim (maršovati ili nastupati).