Šta znači EŠEL?

» ešel • muški rod Lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crtež, razmera; pl. glavna trgovačka mesta i stovarišta na Istoku.