Šta znači EŠAFO?

» ešafo • muški rod Skela, gubilište, gijotina; smrtna kazna.