Šta znači EROTIKA?

» erotika • ženski rod Nauka o ljubavi (grč.)
Veština vođenja ljubavi, nauka o ljubavi; ljubavno pesništvo.