Šta znači EPIDEMIČAN?

» epidemičan • pridev (medicina) Koji vlada u nekom kraju, zarazan. (grč.)