Šta znači ENFORMEL?

» enformel • muški rod (umetnost) Stil u savremenom slikarstvu koji akcenat stavlja na izražajnost u boji, zanemarujući pri tom likovno prikazivanje predmeta (fr.)