Šta znači ENEANDRIA?

» eneandria • ženski rod (botanika) Deveta klasa u Lineovom biljnom sistemu: biljke čiji hemafroditni cvetovi imaju devet slobodnih prašnika.