Šta znači ENCIKLOPEDISTI?

» enciklopedisti Izdavači i saradnici velike francuske enciklopedije ("Enzyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers") koju su od 1751-177izdavali francuski filozofi prosvećenosti Dalamber i Didro, uz saradnju Monteskjea, Voltera, Rusoa, Grima, Holbaha, Marmontela i dr. (sadrži celokupno stavrno znanje toga doba); sve pristalice filozofskih, religioznih i državnih shvatanja koja su našla izraza u toj Enciklopediji. (grč.)