Šta znači EMPIRIOSIMBOLIZAM?

» empiriosimbolizam • muški rod Filozofski pravac, podvrsta empiriokriticizma, koji zastupa gledište da su naše forme saznanja simbol naših osećanja, a ne slike spoljnog sveta, što je suprotno marksističkoj teoriji (grč.)