Šta znači EMPIRIOKRITIČAR?

» empiriokritičar • muški rod Pristalica, pristaša empiriokriticizma (grč.)