Šta znači EMPIRIJSKI?

» empirijski • pridev Empiričan; empirijski pojmovi, iskustveni pojmnovi, oni pojmovi koji potiču iz iskustva (supr apriorini); empirijska psihologija, ona koja polazi od činjenica duševnog života. (grč.)