Šta znači EMPIRIČAR?

» empiričar • muški rod Onaj koji se u radu i mišljenju oslanja na iskustvo, koji dolazi do znanja putem iskustva i ogleda, ne upravljajući se spekulativnim mišljenjem; fig. veštak u korišćenju iskustvom, npr. lekar; supr. teoretičar.