Šta znači EMPATETIČAN?

» empatetičan • pridev Metalno se identifikuje sa nekim, uživaljava se.