Šta znači EMIR-AL-OMARA?

» emir-al-omara • ar. zapovednik, titula prvog ministra kod kalifa i indijskih mogula; titula pojedinih upravnika pokrajina u Turskoj.