Šta znači EMANCIPIRANOST?

» emancipiranost • ženski rod Emancipovanost, naprednost, osamostaljenost (lat.)