Šta znači EMANCIPACIONIST?

» emancipacionist • muški rod Zagovornik oslobađanja. Protivnik robovanja crnaca; pristalica i pobornik svake emancipacije uopšte.