Šta znači EMANATIZAM?

» emanatizam • muški rod Učenje o proisticanju svega iz jednog najvišeg prabića (po indijskom, persijskom i egipatskom religijskom sistemu).